123-3D - 3D Printers en 3D filament - Homepage logo
123 3D B.V.
Koningsbeltweg 52
1329 AK Almere
Telefoon: 0294-787127
Fax: 0294-787124
E-mail: info@123-3D.nl
meer dan 3 miljoen klanten! Thuiswinkel Waarborg

powered by 123inkt.nl

Veiligheidsinformatie

  • Veroorzaakt huidirritatie.
  • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • Na het werken met dit product, grondig wassen.
  • Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Winkelwagentje

Aantal Product
Geen producten
Totaal: € 0,00
(Incl. 21% BTW)
Laagste prijs garantie!